หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ปี64

สาวสวย คนเก่ง ของสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

แกลเลอรี่