หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

นายนาอิมดือรามะ นักศึกษาสาขาการพัฒนาชุมชน

สาขาวิขาการพัฒนาชุมชนและนวัตกรรมการพัฒนาชุมชน ขอชื่นชม นายนาอิมดือรามะ นักศึกษาสาขาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้เข้าร่วมการแข่งขัน การนำเสนอผลการดำเนิน โครงการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด to be number one ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นตัวแทนภาคใต้ สู่การแข่งขันรับดับประเทศ ในวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2565 ที่ อิมแพ็คอารีน่าเมืองทองธานี

แกลเลอรี่