หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

นายอิกรอม บินสะนิ

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน และ สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จ ศิษย์เก่า นายอิกรอม บินสะนิ ที่ได้ค้าแข้ง เข้าสังกัดนรายูไนเต็ด ขอให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตนเองรักตลอดไป

แกลเลอรี่