หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

อาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุม และคณาจารย์ ที่ได้รับรางวัล Runner up จากโครงการ "Management of Biodiesel Production System from Waste Vegetable Oil for Communities by Yala Biodiesel Community Enterprise Group"

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ยุทธนา กาเด็ม อาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุม และคณาจารย์ ที่ได้รับรางวัล Runner up จากโครงการ "Management of Biodiesel Production System from Waste Vegetable Oil for Communities by Yala Biodiesel Community Enterprise Group" รางวัลด้านพลังงานระดับอาเซียน อาจารย์ นวัตกรรมการพัฒนาชุมชนก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะ ยินดีกับทุกๆท่านค่ะ

แกลเลอรี่