หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ดร ตายูดิน อุสมาน ร่วมพิธีมอบบ้านใหม่ให้กับเด็กกำพร้า

อาจารย์ ดร ตายูดิน อุสมาน อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมพิธีมอบบ้านใหม่ให้กับเด็กกำพร้า ที่บ้าน ตือโละกือบอ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธาน
##นักพัฒนาชุมชน ต้องทำเพื่อชุมชน##

แกลเลอรี่