หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

โครงการแข่งขันทำอาหารในสังคมพหุวัฒนธรรม บูรณาการรายวิชาการพัฒนาบนพื้นฐานความหลากหลาย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน

“เรื่องทำอาหารไม่เคยแพ้ใคร แต่เรื่องหัวใจเราแพ้เธอ” ฮิ้วววว

จบไปแล้วกับ โครงการแข่งขันทำอาหารในสังคมพหุวัฒนธรรม บูรณาการรายวิชาการพัฒนาบนพื้นฐานความหลากหลาย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

19 มกราคม 2566

ณ ลานวัฒนธรรม ชั้น 1 อาคารคณะมนุษย์ฯ

ขอขอบคุณประธานหลักสูตรฯ คณาจารย์ และคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน และนักศึกษาทุกท่าน ที่ร่วมกันทำให้กิจกรรมครั้งนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี!!

 ปล. 1 #ท้องกรรมการยังอยู่ดีใช่ไหมค่ะ

ปล. 2 #แอดเข้าห้องน้ำไม่พักแล้วจร้าา หยอกกๆ

#แล้วเจอกันใหม่ในกิจกรรมหน้าจร้าา

แกลเลอรี่