หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

เก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ เพื่อเข้าสู่แพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ครบวงจร

วันที่ 19 - 20 มกราคม 2566  นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  พร้อมด้วย นางสาวอานีตา ดีเย๊าะ และนางสาวฮุสนาร์ เจ๊ะแว เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาลงพื้นที่เก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ เพื่อเข้าสู่แพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ครบวงจร ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาเค็มกุเลาเค็มป้าอ้วน ตากใบ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านนากอ กลุ่ม SN Desing กลุ่ม LAWA LAWENG กลุ่มปักจักรบ้านกลูบี อำเภอศรีสาคร อำเภอยี่งอ อำเภอสุไหงปาดี อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

แกลเลอรี่