หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

นางสาวอัสสียะห์ อาแว นักศึกษาชั้นปีที่4 ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดคลิปรณรงค์ลดการประทุษวาจา "หยุดเหยียดเกลียดศาสนา พูดร้ายทำลายกัน"

ปัง..ไม่ไหวอีกคน นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน

นางสาวอัสสียะห์  อาแว นักศึกษาชั้นปีที่4

ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดคลิปรณรงค์ลดการประทุษวาจา "หยุดเหยียดเกลียดศาสนา พูดร้ายทำลายกัน" จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั่วประเทศ

จัดโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์"

แกลเลอรี่