หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

บุคคลตัวอย่างแห่งปี วันราชภัฏ '๖๖ สาขานักกิจกรรมดีเด่น

สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน มรย. : Community Development Innovation YRU ขอแสดงความยินกับ
นายนาอิม ดือรามะ ที่ได้รับรางวัล บุคคลตัวอย่างแห่งปี วันราชภัฏ '๖๖ สาขานักกิจกรรมดีเด่น

แกลเลอรี่