หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ ปี63

ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับปีนี้ เป็นครั้งที่ 5 แล้วนะคะ ซึ่งทำให้อาจารย์สามารถพัฒนาบทความวิจัยเพื่อนำเสนอเผยแพร่ให้การประชุมวิชาการอย่างหลากหลาย 10 กว่าผลงานแล้ว และขอขอบคุณ ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย หัตถา ผู้ดำเนินการโค้ชชิ่งด้วยความเชี่ยวชาญและสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่ทำงาน และที่สำคัญ ต้องขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่สนับสนุนงบประมาณและให้กำลังใจเสมอมาค่ะ

แกลเลอรี่