หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

กีฬาสานสัมพันธ์ CDI เกมส์ 2023

กีฬาสานสัมพันธ์ CDI เกมส์ 2023 
ครอบครัว นวัตกรรมการพัฒนาชุมชน แสนอบอุ่น
เสริมสร้างความรักใคร่ กลมเกลียว อาจารย์ รุ่นน้อง รุ่นพี่
ภายใต้ กิจกรรมกีฬาที่สร้างสรรค์ สมานฉันท์ฯพี่น้อง

ในช่วงชีวิตในวัยเรียน สิ่งที่ AI...หรือการเรียนการสอนในห้องเรียนสี่เหลี่ยม ให้นักศึกษาไม่ได้ คือ การอยู่ร่วมกันกับสังคม ทำกิจกรรมร่วมกับสังคม การพบปะพูดคุย เพราะโลกใบนี้เราต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เก็บความทรงจำที่ดีให้กันตลอดไป 
ครอบครัว CDI เรารักกัน

แกลเลอรี่