หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมเดินพาเหรดในงานประชุมวิชาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นละสังคมครั้งที่ 17

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมเดินพาเหรดในงานประชุมวิชาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นละสังคมครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 28-31 จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา

แกลเลอรี่