มรภ.ยะลา มอบเงินสินไหมทดแทนกรณีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 1 แสนบาท

10 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวภายในหลักสูตร

มรภ.ยะลา มอบเงินสินไหมทดแทนกรณีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 1 แสนบาท ให้กับครอบครัว นางสาวลาตีฟะฮ์ ตลอ

 

วันนี้( 10 ส.ค.63) เวลา 09.30 น. ที่ ห้องรับรองมูลนิธิ 80 ปี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะกรรมการกองทุนสวัสดิภาพและกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามอบเงินค่าสินไหมทดแทนกรณีการเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้กับครอบครัว นางสาวลาตีฟะฮ์ ตลอ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ณ หมู่บ้านไอกูบู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเลือดคั่งในสมอง และเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสุไหงโกลก ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 สิงหาคม 2563 จนกระทั่งเสียชีวิต เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 16:30 น.

คณะกรรมการกองทุนสวัสดิภาพและกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับผิดชอบโดย กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ภายใต้นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเยียวยานักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุ กรณีเสียชีวิต กองทุนคุ้มครองรายละ 100,000 บาท กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย กองทุนคุ้มครองรายละ 15,000 แล