คณะมนุษยศาสตร์ฯ กำหนดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการกู้ชีพ CPR เพื่อชุมชนในวันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น3 อาคาร 20

29 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ประกาศ

คณะมนุษยศาสตร์ฯ กำหนดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการกู้ชีพ CPR เพื่อชุมชน ในวันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น3 อาคาร 20