คณะมนุษยศาสตร์ฯ ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาจอดรถจักรยานยนต์ในบริเวณลานจอดรถจักรยานยนต์เท่านั้น ตลอด 24 ชั่วโมง

29 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ประกาศ

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาจอดรถจักรยานยนต์ในบริเวณลานจอดรถจักรยานยนต์เท่านั้น ตลอด 24 ชั่วโมง