โครงการน่านแซนด์บอกซ์ ขอเชิญร่วมประกวดแคมเปญ Climate Change : Words Change the World “คำพูดเปลี่ยนโลก”

29 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ประกาศ

โครงการน่านแซนด์บอกซ์ ขอเชิญร่วมประกวดแคมเปญ Climate Change : Words Change the World “คำพูดเปลี่ยนโลก” ด้วยการคิดคำ เรียกชื่อ Climate Change เป็นภาษาไทย พร้อมอธิบายที่มาของคำเรียกชื่อ ที่ต้องสะท้อนให้เห็นชัดเจนถึงความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา ผลกระทบ และการแก้ปัญหา Climate Change อย่างเป็นรูปธรรม

 **ผู้สนใจสามารถสมัครและส่งผลงานเข้าร่วมได้ 2 ช่องทาง คือ ช่องทางเว็บไซต์  และช่องทางไปรษณีย์ สามารถดูหลักเกณฑ์ และสมัครพร้อมดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่เว็บไซต์ https://www.reanrooclimatechange.com/pages/Activity-Words-Change-the-World-Index.aspx **ปิดรับสมัครวันที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 24.00 น.