ประชุมหลักสูตร

17 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวภายในหลักสูตร

เมื่อวันที่ 15 พ.ย 2564 ที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุมหลักสูตร เรื่อง การจัดทำกิจกรรมต่างๆภายในหลักสูตร และชี้แจงงบประมาณปี 2565