รับสมัครนักศึกษารอบที่ 2 กลุมภาคี 7 - 23 มีนาคม 2565

9 มีนาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

เลือกเรียนคณะที่ใช่ สาขาวิชาที่ชอบ !!
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีหลักสูตร/สาขาวิชาให้น้องๆเลือกเรียนมากมายหลายสาขา โดยเปิดรับสมัครน้องๆเข้าเรียนรอบที่ 2 (กลุ่มภาคีฯภาคใต้) ระหว่างวันที่ 7-23 มีนาคม 2565
#อ่านรายละเอียด http://human.yru.ac.th/academic/page/390/.html
#ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร : https://bit.ly/35B7TYz
#ระบบรับสมัคร : https://bit.ly/apply-ol
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร.073-299632
เพจ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ https://www.facebook.com/huso.yala