กิจกรรมสานสัมพันธ์หลักสูตรโดยเชิญศิษย์เก่ารุ่น 54, 57, 58และ 60มาแชร์ประสบการณ์การทำงานในปัจจุบัน

24 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร