หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ข่าวดีสำหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นักศึกษาคนใดที่ต้องการยืมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และแท็บเล็ต เพื่อใช้สำหรับการเรียนในภาคเรียนที่ 2/2564 สามารถยื่นความจำนง ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 24 ตุลาคม 2564 ผ่านลิงก์  https://forms.gle/AanK8NUYqwdif1pM8 หรือแสกน QR Code

https://human.yru.ac.th/web59/page/453

https://www.facebook.com/huso.yala/posts/2452624891537864

แกลเลอรี่