หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์

ด่วน! เปิดรับเพิ่ม สำหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ต้องการยื่นความจำนงยืมเครื่องคอมพิวเตอร์ Tablet สำหรับเรียนออนไลน์ ในภาคเรียนที่ 2/2564 ที่พลาดโอกาสในการยื่นความจำนงยืมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและแท็บแล็ตในรอบแรก นักศึกษาสามารถยื่นความจำนงเพิ่มเติมได้ตั้งแต่วันนี้จึนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 https://bit.ly/3oBTgtr หรือสแกน QR code

แกลเลอรี่