หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์นูรุลฮุสนา ปารามัล ได้เข้าร่วมเป็น international visiting lecturer กับทางมหาวิทยาลัย Universitas Teknokrat Indonesia ประทศอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 65 เวลา 15.00 น. (ตามเวลาประเทศอินโดนีเซีย) อาจารย์นูรุลฮุสนา ปารามัล อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้เข้าร่วมเป็น international visiting lecturer เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับทางมหาวิทยาลัย Universitas Teknokrat Indonesia ประทศอินโดนีเซีย

แกลเลอรี่