หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอัซมะห์ ลือแบเต๊ะ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ. ผ่านการคัดเลือกสอบชิงทุนโครงการ Global undergraduate Exchange Program (Global UGRAD)

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอัซมะห์ ลือแบเต๊ะ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ. ผ่านการคัดเลือกสอบชิงทุนโครงการ Global undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา

แกลเลอรี่