หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดี นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่ได้รับรางวัลมหกรรมงานวิชาการ Week of Academic miracle HUSO 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่สามารถคว้ารางวัลจากมหกรรมงานวิชาการ Week of Academic miracle HUSO 2565 จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2565

• ภาคเวที ประเภททีม

การแข่งขันเวทีโชว์ศักยภาพ

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษ ค.บ. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1

 

การแสดง : Que será será

ทีม : ENG EDU Checkkkk!

 

 ผู้เขียนบท

นางสาวโซฟียา มะลีแต

 

 ผู้กำกับ

นางสาวโซฟียา มะลีแต

นางสาวล่าฏิฝ๊ะ เจะหมัด

 

ผู้ช่วยกำกับ

นางสาวสารีดา บินยะโกะ

นางสาวยาวารี ดือราแม

 

ฝ่ายพากย์เสียง

นางสาวอามาณีย์ มะเซ็ง

 

นักแสดง 

นางสาวดาริสา บะอู

นางสาวมาฟูเชาะห์ สะนิ

นางสาวยาวารี ดือราแม

นางสาวอัสรีนา ตาเยะ

นางสาวลาตีฟะ จะปะกียา

นางสาวอาดีละห์ ยูโซ๊ะ

นางสาวซัลวา สาและ

นางสาวฮานานี จาเงาะ

นางสาวดารีญา โต๊ะอิ

นางสาวสารีดา บินยะโกะ

นางสาวล่าฏิฝ๊ะ เจะหมัด

นางสาวโซฟียา มะลีแต

 

ฝ่ายภาพและเสียง

นายมะนีซัน โซะ

นางสาวซูไรดา ยูโซ๊ะ

นางสาวอาดิลลา อาแว

นางสาวอัซวานี กานา

นางสาวบิสมี มาแล

นางสาวซูรีนา ศรีหาวงค์

นางสาวฮานานี จาเงาะ

นางสาวซูฮัยยะห์ บือราเฮง

 

• ภาคสนามประเภทคู่

การแข่งขันตอบคำถามทั่วไป

1.นางสาวนูรญีฮัน ยะมาแล

2.นายฟิกฮี บินมะดีเยาะ

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1

 

การแข่งขันตอบคำถามกฎหมาย

นางสาวดารีญา โต๊ะอิ

นางสาวลาตีฟะ จะปะกียา

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1

 

• ภาคสนามประเภทเดี่ยว

การแข่งขันคัดลายมืออาหรับ

นางสาวล่าฏิฝ๊ะ เจ๊ะหมัด นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1

นางสาวอัซวานี กานา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

นางสาวนูรมา แวนะไล นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

 

การแข่งขันวาดภาพ

นางสาวยาวารี ดือราแม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1

นายอัฟดอล สาหะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 2

แกลเลอรี่