หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรภาษาอังกฤษ ค.บ. เชิญชวนนักศึกษา สมัครและเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดความสามารถพิเศษภาษาอังกฤษ Eng Edu’s Got Talent

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เชิญชวนนักศึกษา สมัครและเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดความสามารถพิเศษภาษาอังกฤษ Eng Edu’s Got Talent เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2566 ผู้เข้าประกวดและผู้เข้าร่วมจะได้รับประกาศนียบัตรทุกท่าน สามารถสมัครได้ที่ QR code และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แนบ

แกลเลอรี่