หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรภาษาอังกฤษ ค.บ. เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 หลักสูตรครุศาตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นำโดย อาจารย์สุกนิสา โส๊ะอุ ประธานหลักสูตร พร้อมด้วยอาจารย์นูรุลฮุสนา ปารามัล อาจารย์ซูนัยซะห์ ดอเลาะ อาจารย์ประจำหลักสูตร และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมศึกษาดูงาน อาคารสถานที่ การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน และบริบทของโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล

แกลเลอรี่