หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรม Big Cleaning Day หลักสูตรภาษาอังกฤษ ค.บ.

วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 13.00 น. นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 และ 4 ร่วมกันทำความสะอาดเนื่องในวันราชภัฏ 66 ณ อาคารละหมาด อาคารศิลปกรรมศาสตร์ และห้องกิจกรรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ค.บ.

แกลเลอรี่