หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์สุนิสา โส๊ะอุ ผศ.คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด และอาจารย์ซูนัยซะห์ ดอเลาะ ร่วมเป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ Singing Contest และกิจกรรม Speech Contest

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 (เวลา 13.30 น - 15.00 น.) อาจารย์สุนิสา โส๊ะอุ ประธานหลักสูตร ผศ.คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด และอาจารย์ซูนัยซะห์ ดอเลาะ อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ Singing Contest และกิจกรรม Speech Contest จัดโดยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ณ ห้อง American Corner  

ในการนี้ หลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาทุกคนที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะคะ 

 

 

แกลเลอรี่