หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 62 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 และ เกียรตินิยมอันดับ 2

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 62 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 และ เกียรตินิยมอันดับ 2

แกลเลอรี่