หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนายอิมรอม ปีกา และนางสาวซูรีนา ศรีหาวงศ์ ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศโครงการ University Students' science, Technology and Innovation talks (UniTi Talks)

ขอแสดงความยินดีกับนายอิมรอม ปีกา และนางสาวซูรีนา ศรีหาวงศ์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศโครงการ University Students' science, Technology and Innovation talks (UniTi Talks)

แกลเลอรี่