twitter
facebook
youtube
SmartHuso
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ +_+
         
 
เมนูหลัก
สารสนเทศ
ภาควิชา
คณะ
สาส์นส้ม
 
ประมวลภาพ

นศ.รับมอบงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับมอบเงินสนับสนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ อุทยานการเรียนรู้ยะลา (TK Park Yala) โดยมีนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์ฯ จำนวน 12 คน แบ่งเป็น 4 ทีม ได้รับเงินงบประมาณทีมละ 5,000 บาท เพื่อนำไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับเยาวชนภายใต้โครงการ TK Reading power ของ TK park Yalaype the text here

13/12/2014

5 ธันวา 2557

3 ธ.ค.57  บุคลากรและนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557

13/12/2014

ประชุมคณาจารย์และบุคลากรมนุษยศาสตร์ฯ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะมนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

01/12/2014

หลักสูตร รปศ. จัดสัมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ จัดสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ใน หัวข้อ "ความเป็นพลเมืองกับการจัดการปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีผู้เข้ารับฟังสัมมนากว่า 500 คน

01/12/2014

คณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม อาซูรอสัมพันธ์ 1436

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 คณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม อาชูรอสัมพันธ์ ฮ.ศ.1436 ณ บริเวณรอบหอประชุมเล็ก มรย. จัดโดย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

01/12/2014

หลักสูตรภาษาจีน ชูอาหารว่างแดนมังกร ในกิจกรรมลานวัฒนธรรม

วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 หลักสูตรภาษาจีน ร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ในกิจกรรม 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม โดยนำเสนอ อาหารว่างแดนมังกร "ปอเปี๊ยะ" ทำให้ผู้เข้าร่วมงานดังกล่าวสนใจและเข้าวแถวแวะชิมอย่างไม่ขาดสาย

01/12/2014

คณะดิเกฮูลู 4 ภาษา ร่วงแสดงในพิธิเปิดเวทีข้อเสนอแนะเยาวชน

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 คณะดิเกฮูลู 4 ภาษา ร่วมแสดงในพิธีเปิดในเวทีข้อเสนอแนะเยาวชน ว่าด้วย "การศึกษาเพื่อการมีอาชีพและงานทำ" ณ ห้องประชุมบัวแก้วชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

01/12/2014

หลักสูตร รปศ. จัดสัมมนาผู้นำนักศึกษา

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ จัดสัมมนาเรื่อง "บทบาทนักศึกษากับการพัฒนาความเป็นพลเมือง" ให้แก่นักศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้นักศึกษาตระหนักและเข้าใจในบทบาทของตนเองในฐานะที่เป็นพลเมือง โดยมีผู้นำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่เข้าร่วมในครั้งนี้ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยปัตตานี และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

01/12/2014

สัมภาษณ์ทุนเทียบโอนหน่วยกิจกับ UKM

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 คณะบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ประชุมทำความเข้าใจ และสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรภาษามลายูเพื่อรับทุนโครงการเทียบโอนหน่วยกิตกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย (UKM)

01/12/2014

หลักสูตรภาษามลายู จัดสัมมนาวิชาการนานาชาติในหัวข้อ "เส้นทางวรรณกรรมมลายู"

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 หลักสูตรภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดสัมมนาวิชาการนานาชาติในหัวข้อ "เส้นทางวรรณกรรมมลายู" ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจากอธิการบดี กล่าวเปิดงาน และต้อนรับวิทยากรที่มาร่วมสัมมนาในครั้งนี้ คือ Prof. Dr. Faruk จาก Gadjah Mada University ประเทศอินโดนีเซีย และ อาจารย์อับดุลรอซัค ปาแนมาแล จาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

 

 

01/12/2014
   
[หน้าแรก]-[หน้าก่อนหน้า]-[หน้าถัดไป]-[หน้าสุดท้าย]
 
         
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 133 ถ.ผังเมือง3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 073-299632 โทรสาร 073-299633
        ออนไลน์ x คน