twitter
facebook
youtube
SmartHuso
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ +_+
         
 
เมนูหลัก
สารสนเทศ
ภาควิชา
คณะ
สาส์นส้ม
 
ประมวลภาพ

HUSO Big Cleaning Day 58

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม HUSO Big Cleaning Day 58 โดยนักศึกษาทุกหลักสูตรจิตอาสาร่วมทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบคณะ

10/08/2015

สาขาวิชานิติศาสตร์ จัดการแสดงชุด "รำตารีกีปัส" และ การแสดงสีละ

สาขาวิชานิติศาสตร์ร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ผ่านการแสดงชุด "รำตารีกีปัส" และ การแสดงสีละ ในวันที่ 13 ก.พ. 58

10/08/2015

javascript:void(0)

หลักสูตรภาษาอักงฤษ ศศ.บ.​ การแสดงเล่านิทานอาเซียน เรื่อง Black Smith 

หลักสูตรภาษาอักงฤษ ศศ.บ. จัดการแสดงเล่านิทานอาเซียน เรื่อง Black Smith เรื่องราวจากประเทศลาว โดยนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ. ในกิจกรรม 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม วันที่ 18 ก.พ.2558

10/08/2015

หลักสูตรภาษามลายู ร่วมจัดนิทรรศการวัฒนธรรมมลายู ในงาน Melayu Day of Yala

หลักสูตรภาษามลายู ร่วมจัดนิทรรศการวัฒนธรรมมลายู ในงาน Melayu Day of Yala มีการนำเสนอสาระความรู้เกี่่ยวกับอาหาร การแต่งกาย การละเล่น ชีวิตความเป็นอยู่ และตำราภาษามลายู ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 ก.พ.2558 ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา

10/08/2015

วันราชภัฏ '58

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมงานวันราชภัฏ ประจำปี 2558 ณ หอประชุม 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

10/08/2015

นศ.หลักสูตรภาษามลายู ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันประกวด

วันนี้ 12 ก.พ. 58 นางสาวนาลิตา นากอหม๊ะ นักศึกษาหลักสูตรภาษามลายู ชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฏยะลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จากการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ฯ ภาษามลายูระดับชาติ ประจำปี 2558 ณ หอประชุมหลังเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งจัดโดย สถาบันมลายูไทยแลนด์ ศอ.บต.

10/08/2015

หลักสูตรนิติศาสตร์จัดอบรมประกันคุณภาพให้กับอาจารย์ในหลักสูตร

วันนี้ 12 ก.พ. 58 หลักสูตรนิติศาสตร์จัดอบรมการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ให้กับอาจารย์ภายในหลักสูตรนิติศาสตร์ ณ ห้องประชุมเล็ก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

10/08/2015

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ

วันนี้ 11ก.พ.58 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมเล็ก คณะมนุษยศาสตร์

09/08/2015

Zapin Dance

หลักสูตรภาษามลายู จัดแสดงชุด Zapin Dance ในงาน 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรรม ณ ลานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นการแสดงที่อ่อนช้อย สร้างความประทับใจแก่ผู้ชมอย่างดี

04/08/2015

PIDATO ประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษามลายู

หลักสูตรภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, มูลนิธิศูนย์ประสานงานตาดีกาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสถาบันภาษามลายูไทยแลนด์ จัดการประกวดสุนทรพจน์ภาษามลายูระดับชาติ ประจำปี 2558 ชิงถ้วยรางวัลเลขาธิการ ศอ.บต. โดยผู้ที่ชนะเลิศในครั้งนี้จะเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อไปประกวดในระดับนานาชาติ ณ ประเทศมาเลเซียต่อไป
04/08/2015
   
[หน้าแรก]-[หน้าก่อนหน้า]-[หน้าถัดไป]-[หน้าสุดท้าย]
 
         
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 133 ถ.ผังเมือง3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 073-299632 โทรสาร 073-299633
        ออนไลน์ x คน