สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน” ฟรี!!!!

หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน” ให้แก่ ครู บรรณารักษ์ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านห้องสมุด ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 2-3 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 605 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวน 60 ท่านเท่านั้น ลงทะเบียนได้ที่นี่  

แกลเลอรี่