สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ปกหนังสือเก๋ไก๋ด้วยเศษผ้าเหลือใช้ ในโครงการ 1 หลักสูตร 1 วัฒนธรรม

23 มกราคม 2562 หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ปกหนังสือเก๋ไก๋ด้วยเศษผ้าเหลือใช้ โดยนักศึกษาในหลักสูตรได้ไปขอเศษผ้าที่มีลวดลายท้องถิ่นจากร้านตัดเย็บ และใช้ความรู้ในการห่อปกหนังสือมาประยุกต์เป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวผ่านโครงการ 1 หลักสูตร 1 วัฒนธรรม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก แต่ละคนมีความสุขที่ได้รับสมุดบันทึกที่ตนเองได้สร้างสรรค์หน้าปกเองโดยใช้ลวดลายอัตลักษณ์ท้องถิ่น เป็นหนังสือเล่มเดียวที่มีในโลก นอกจากนั้นท่านอธิการบดี ผศ.ดร สมบัติ โยธาทิพย์ ยังชื่นชมกับความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาที่ได้จัดขึ้นมา และยังมีข้อเสนอให้ทางหลักสูตรทำสมุดบันทึกที่เอาผ้าในท้องถิ่นมาทำหน้าปกเก๋ไก๋และผลิตเป็นของที่ระลึกของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพื่อจัดหารายได้แก่นักศึกษาในหลักสูตรอีกด้วย

แกลเลอรี่