ติดต่อเรา

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชั้น 1 อาคาร 10B ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 073-299648  เบอร์ภายใน 53000
อีเมล  [email protected]  หรือ  [email protected]