ขอเชิญ นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2565

20 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยสภาทนายความในพระบนมราชูปถัมภ์  ได้จัดโครงการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ระดับปริญญาตรี เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2565 ในหัวข้อ ทนายความในยุคแห่งการสื่อสารและเทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่เอกสารที่แนบ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด