หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการนิติศาสตร์สานสัมพันธ์ 2565

4 ตุลาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

เมื่อวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดโครงการนิติศาสตร์สานสัมพันธ์ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้พิพากษาจังหวัดยะลา นายอนุวัฒน์ บุญนันท์ เป็นผู้ให้ความรู้ โดยเป็นกิจกรรมเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานทางด้านกฎหมาย พัฒนาบุคลิกภาพและสานสัมพันธ์น้องพี่ให้กับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต