กำหนดการขออนุญาตสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2565

28 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการขออนุญาตสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2565
 1. นักเรียนยื่นคำร้องขอสอบปลายภาค ตามเวลาที่กำหนดดังนี้
  • นศ.ภาคปกติ : วันที่ 29 มี.ค. - 4 เม.ย. 66 
  • นศ.ภาค กศ.บป. : วันที่ 26 มี.ค. - 1 เม.ย. 66
  ยื่นคำร้อง ณ งานจัดการศึกษา (ช่อง 1) กองบริการการศึกษา
 2. คณะกรรมการประชุมพิจารณาสิทธิ์สอบปลายภาค 10 เม.ย. 66
 3. ประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์สอบปลายภาค 11 เม.ย. 66
 4. นักศึกษาที่ได้รับอนุญาต ติดต่อ อ.ผู้สอนเพื่อขอสอบปลายภาค 11 เม.ย. - 1 พ.ค. 66
 5. อาจารย์ผู้สอนส่งผลการสอบ ณ งานทะเบียนฯ กองบริการการศึกษา 11 เม.ย. - 1 พ.ค. 66

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด