นักศึกษาหลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. ร่วมประกวดผลงานโครงการ To Be Number One ระดับดีเด่น ระดับภาคใต้ ประจำปี 2561

6 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

ประกวดผลงานโครงการ To Be Number One ระดับดีเด่น ระดับภาคใต้ ประจำปี 2561

นายนัศรุดดีน  ยามา นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ชั้นปีที่ 1 หนึ่งในสมาชิกชมรม TO BE มรย.

ร่วมประกวดผลงานโครงการ To Be Number One ระดับดีเด่น ระดับภาคใต้ ประจำปี 2561 

ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 6 มีนาคม 2561

 

ขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์ผู้ดูแล และนักศึกษาสมาชิกชมรม TO BE มรย. ทุกท่านน่ะคะ

 

ขอขอบคุณรูปภาพเข้าร่วมกิจกรรมจาก Facebook : Jerapa Thepprom