งานเลี้ยงนักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

14 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู

ขอแสดงความยินอีกครั้งกับนักศึกษาที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ของการสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณนักศึกษาสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย

ณ ห้องประชุม