กิจกรรม Bye Senior BM 57

11 เมษายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมบายซีเนียร์ ภายใต้คอนเซ้ป "Black & White"

จัดโดยนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ชั้นปีที่ 1 - 3 

ในวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ ร้านฮาซานะห์ (พรุบาโกย) จังหวัดยะลา

เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง สร้างความรักและสามัคคีภายในหลักสูตร

เพื่ออำลาส่งท้ายให้รุ่นพี่ชั้นปีที่ 4 รหัส 57 ก่อนจบการศึกษาจากหลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. ในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ขอขอบคุณที่มาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวนี้ แม้วันเวลาจะทำให้เราต้องจาก แต่คุณความดี และความทรงจำดีๆ ยังคงตรึงไว้ในใจเสมอ

จากนี้ไปจะได้เจอกับสังคมใหม่ๆ ก้าวข้ามผ่านช่วงชีวิตการเป็นนักศึกษา สู่การทำงาน หรือบางคนที่ตั้งใจศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นนั้น

หวังว่าความรู้ ประสบการณ์ ที่สะสมมาตลอดระยะเวลา 4 ปีนั้น จะช่วยให้ทุกๆ คนมีชีวิตที่ดีดั่งหวัง มีการงานที่ดีดั่งใจ

อินชาอัลลอฮ ขอให้โชคดี