Rumah Terbuka 2018

23 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรม “OPEN HOUSE @ RUMAH TERBUKA JURUSAN BAHASA MELAYU TAHUN 2018”

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู

กำหนดจัดกิจกรรม  “OPEN HOUSE @ RUMAH TERBUKA JURUSAN BAHASA MELAYU TAHUN 2018”

ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 - 23.00 น. 

ณ ลานวัฒนธรรม อาคารสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เป็นกิจกรรมปาร์ตี้ต้อนรับนักศึกษาใหม่ น้องใหม่รหัส 61 ของหลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ.

อาจารย์ทุกท่าน และนักศึกษาแต่ละชั้นปี ร่วมกันพาอาหารมาร่วมงานวันเปิดบ้านมลายู ศศ.บ. 

ทุกคนแต่งกายชุดมลายู ร่วมรับฟังการแสดงอนาซีตจากรุ่นพี่ชั้นปีที่ 4 และชมการแสดงจากทุกๆ ชั้นปี 

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ 

ขอต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ขอเลี้ยงส่งให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ต้องออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในเดือนสิงหาคม 2561 นี้ด้วย

ขอให้ทุกคนโชคดีกับการเรียนในรั้ว มรย. ในปีการศึกษานี้และปีถัดไป ขอเป็นกำลังใจให้พี่ๆ ชั้นปีที่ 4 ในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในรระยะเวลาอันใกล้นี้

ครอบครัวภาษามลายู ศศ.บ. ยินดีต้อนรับและเป็นกำลังใจให้เสมอ 

ขอบคุณที่มาเป็นส่วนหนึ่งในความทรงจำ ในรั้วแห่งนี้ HU-SO YRU