ผลการแข่งขันบทเพลงอนาซีตประสานเสียงภาษามลายูกลาง งาน มรย. วิชาการ 61

20 สิงหาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

ผลการแข่งขันบทเพลงอนาซีตประสานเสียงภาษามลายูกลาง 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

"งาน มรย. วิชาการ 61 เปิดโลกนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้"

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 - 16.00 น.

ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น3 อาคารสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

yesรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากโรงเรียนตาร์เบียตุลวาตัน มลายูบางกอก วง Assiat

1.นายอิกรอม  รอยา

2.นายอัมมาร์  หวังยี

3.นายฉานาฟีร์  แดเบาะ

4.นายซะรอวี  ยาหะแม

5.นายอาบูซูเฟียน  หะยีมะเด็ง

 

yesรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากโรงเรียนศาสนศึกษา สายบุรี วง Nur - Syabab

1.นายอับดุลบาซีร  มะปีเยาะ

2.นายซอลีฮีน  ฮารอซอร

3.นายซัยฟุดดีน  ลาเตะ

4.นายอาริฟ เจ๊ะแว

5.นายมุสตากิม ตูแวมูดอ

 

yesรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  วง Insani

1.นายฮาซีร  สาและ

2.นายอัฟฟาน  เจ๊ะดีแม

3.นายรอมซี เจ๊ะดีแม

4.นายมูฮำหมัดตายูดิน สาอิ

5.นายวันอัสมิน ปุเต๊ะ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู

ขอแสดงความยินดีกับทุกๆ ทีมที่ได้รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร

ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประกวดทุกท่าน พบกันใหม่โอกาสหน้า ขอให้ทุกท่านโชคดี

และขอขอบคุณทีมงาน นักศึกษาหลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. ทุกท่านที่ร่วมมือกันจนงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี