อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา

25 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ.

yes อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา

1. เจ้าหน้าที่ล่าม นักแปลภาษามลายู

2. ผู้ประกอบการธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน

3. นักสื่อสารภาษามลายูเพื่อธุรกิจ

4. ผู้ประกอบการอิสระ

5. นักการตลาดดิจิทัล