กิจกรรมเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ

9 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

หลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. จัดกิจกรรมเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4

ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 08.30-16.30 ณ ห้องประชุมนังกา ชั้น 3 อาคาร 23

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 โดยวิทยากรจากประเทศมาเลเซีย  A.Aziz Deramaบรรยายในหัวข้อ “วรรณกรรมและการเรียนการสอนในภูมิภาคอาเซียน”

และมีวิทยากรพิเศษจากประเทศมาเลเซียจัดกิจกรรม Workshop จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

ห้อง 23 - 705 โดย Mhd Ikhram Fadhly Hussin & Rosli K. Matari

และห้อง 23 - 802 โดย Abdul Hadi Bin Yusoff & Kamarulzaman Bin Ismail

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด