กิจกรรม Bicara alumni menjalinkan mesra (JBM & PBM)

11 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรม Bicara alumni menjalinkan mesra (JBM & PBM)​

ด้วยความร่วมมือของนักศึกษาหลักสูตรภาษามลายู ค.บ. และ ศศ.บ. ได้จัดกิจกรรมสานสายใยน้องพี่

ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมหลังเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ซึ่งเป็นการรวมตัวของคณาจารย์  ศิษย์เก่า และนักศึกษา ตั้งแต่รุ่นที่ 1 - 10

ภาพความอบอุ่นยังคงมีให้เห็น ครอบครัวเดิมที่เคยพักพิง ทุกคนยังคงผูกพันธ์

จบไปแล้ว... แต่มิตรภาพยังคงอยู่ พี่ได้เจอน้อง น้องได้พบพี่ 

เพราะเราคือครอบครัวหลักสูตรมลายู ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา