กิจกรรมอบรมทักษะการเป็นล่าม ชั้นปีที่ 4

18 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้กำหนดจัดกิจกรรมอบรมทักษะการเป็นล่าม ชั้นปีที่ 4 

ระหว่างวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 08.30-16.30 ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น 3

อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สัมมนาในหัวข้อ “เทคนิคการเป็นล่ามภาษาไทย – ภาษามลายู - ภาษาอังกฤษ”

โดยวิทยากร Mohd Lazim Bin Che Kob และ Professor Dr. Farok Zakaria

ซึ่งเป็นหนึ่งในนกิจกรรมพัฒนาการฝึกทักษะวิชาชีพ โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน

 

>>> ชมตัวอย่างคลิปการบรรยายได้ที่ลิ้งนี้ :

smiley Mohd Lazim Bin Che Kob

smiley Professor Dr. Farok Zakaria