เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาและคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษานานาชาติใน 3 สถาบัน

26 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาและคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษานานาชาติใน 3 สถาบัน

ระหว่างวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมปาร์ควิวรีสอร์ท ปัตตานี จังหวัดปัตตานี