การแสดงชุด The Malay Show ในงาน มหกรรม มรย. วิชาการ 62

19 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

การแสดงชุด The Malay Show ในงาน มหกรรม มรย. วิชาการ 62

การแสดงโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ตัวแทนหลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

ชมวิดีโอการแสดงได้ที่ : https://www.facebook.com/909626072508145/videos/825341631214079/?eid=ARD-X6898XrzZYwVvgxm9v50oFZOLBEaBJUXFKeYCsE1UA0uN2pUGwDyTQ686bbMjKy_kvfnUlvGb347