อบรมภาษาอังกฤษก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

9 มีนาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

อบรมภาษาอังกฤษก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑