นักศึกษาทุนแลกเปลี่ยนเข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ

27 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

ในวันที่ 26 กันยายน 2562 นักศึกษาหลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. ผู้ได้รับทุนแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยรัฐมาลัง ประเทศอินโดนีเซีย ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ และได้จัดการแสดงแบบ Thai traditional dance เป็นการรำผสมการเต้นแบบไทย ซึ่งงานนี้ทำให้นักศึกษาได้รู้จักกับเพื่อนนักศึกษานานาชาติ จากประเทศต่างๆ มากมาย อาทิเช่น ประเทศจีน อเมริกา อัฟกานิสถาน บังกาเทศ อียิปต์ ทาจิกีสถาน เยเมน สวีเดน จีน บรูไน โดยนักศึกษาแต่ละคนเข้ามาด้วยโครงการต่างๆ เช่น Darmasiswa, KHB, Transfer credit YRU Thailand, 3+1 GXNU RRT, Panda Art, IFLI, ISS เป็นต้น กิจกรรมนี้ได้ต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ ด้วยความอบอุ่น และเป็นกันเอง ทุกคนทักทายและทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนความรู ัวัฒนธรรม การแต่งกาย ภาษาและอีกมากมาย